POE MIMITI DINA BULAN PUASA

Ku: H. Dede Asy’arie

CIANJUREKSPRES –  POE MIMITI DINA BULAN PUASA. Di antara panyakit anu teu bisa diubaran teh cenah poho alias hilap alias lupa tea! Poho mah kaasup sifat anu lumrah, teu keur kolot teu keur budak, anu ngaran poho mah sok terap ka unggal manusa.

Malah ceuk sobat uing mah, poho teh hiji anugrah ti Allah, sabab lamun jelema teu dibere poho sigana bakal loba anu saletress cenah. Wallohu’alam tamah, ngan pangalaman anu deuk dicaritakeun ayeuna, enya karasa pisan anugrah ti Allah.

BACA JUGA:  Nama-Nama Anak Laki-Laki Menurut Islam

Pastina oge, anu maca kungsi ngalaman, poho naha nginum atawa barangdahar bari teu ngahaja dina bulan Puasa, biasana mah, dina poean munggaran puasa sok kajadianana teh.

Saur Ustadz Tajudin, poho dina bulan Puasa mah kaasup anugrah ti Allah, lantaran da teu jadi matak batal kana puasana oge najan nginum beak dua gelas atawa dahar beak dua piring oge, ari enya mah bener pohona.

Poho anu kacida siga kitu, kungsi pisan kaalaman ku uing sorangan. Asana mah, tiheula ge kungsi dicaritakeun dina Cianjur Ekspres, ngan duka taun sabaraha. Ieu mah itung-itung ‘napak tilas’ we nya, urang guar deui carita ngeunaan “Poho dina bulan Romadlon“.

Uing ge poho deui waktuna mah, duka bulan Puasa taun sabaraha, ngan anu jelas harita, Setanplas Oplet jeung Superben di Bandung, masih keneh di hareupeun Setatsion Kareta Kota Bandung.

BACA JUGA:  Nama-Nama Anak Perempuan Menurut Islam

Caritana mah, uing dina poe munggaran bulan Romadhon teuing taun sabaraha, rebun-rebun keneh geus disampeur ku Emang uing, sakumaha babadamian poe kamarina, deuk nganteur balanja kaperluan di toko, sakalian deuk terus ka Tasikmalaya, nempo kulawarga. Mandi ge mani siga “Mandi Koboy“, sagala di per-quick, da sieun tinggaleun superben langganan nu mangkal di hareupeun Toko Cap Jago di Jalan Raya (Jalan HOS Cokroaminoto ayeuna).

Saeutik ge, teu kapikiran yen harita poe mimitian puasa, kusabab peutingna, teu kabagean milu Taraweh da karek balik ti Bogor. Subuhna teu kabagean dahar janari alias Sahur tea, da kabeurangan, pedah cape meureun ti Bogor kana motor bari kahujanan, jadi dina pipikiran teh, dimana neangan tempat keur sasarap.

Nepika Bandung, mun teu salah kira-kira satengah sapuluh isuk, da mobilna telat, lila teuing ngetem di hareupeun Cap Jago jeung di Ciranjang, jaba loba eureun-eureunan deuih. Kaayaan di Kota Bandung jaman harita, najan geus asup kana bulan Puasa, iiiih, angger we saperti poe-poe samemehna. Anu daragang kadaangan, warung nasi baruka we saperti biasana, nu barang daang, anu ngaroko, tingcamuil, tingpelenyun we di jalan oge, taya karisi taya kahariwang siga jaman ayeuna!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *